Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego "Pozdrowienia z lasu"

W tym roku odbyła się już dziesiąta edycja konkursu, organizowanego przez Nadleśnictwo Rudka oraz GOK w Czyżewie. Uczestniczyli w niej podopieczni z 40 instytucji oświaty i kultury powiatów woj. podlaskiego i woj. mazowieckiego: wysokomazowieckiego, bielskiego, ostrowskiego, siemiatyckiego, sokołowskiego, białostockiego oraz zambrowskiego.  
Sponsorami nagród w konkursie są: "DARY NATURY" w Korycinach, Nadleśnictwo Rudka oraz GOK w Czyżewie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej prezentujemy wyniki konkursu
Kategoria przedszkole, „zerówki”
I MIEJSCE - Choiński Juliusz- MP nr 2 Wysokie Mazowieckie
II MIEJSCE- Drobek Aleksandra – GOK w Szepietowie
III MIEJSCE- Dybowska Kamila- GP w Czyżewie
WYRÓŻNIENIE: Depczyńska Lena- MP nr 2 Wysokie Mazowieckie; Faszczewska Oliwia i Grzesiuk Błażej- GOK w Szepietowie; Karolak Paweł- SP Wojny Krupy; Niemyjska Zuzanna, Piekarska Maja, Dołęgowska Julia,  Zaręba Julia i Sikorska Malwina – Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szepietowie;  Zaremba Dominika – GOK w Czyżewie
 
Kategoria klasy I-III SP
I MIEJSCE - Moczydłowska Anna- GOK Szepietowo
II MIEJSCE - Popławski Feliks - SP Święck Wielki
III MIEJSCE- Niemyjska Julia- GOK Szepietowo
III miejsce - Kaczyńska Gabriela - SP nr 1 Wysokie Mazowieckie
WYRÓŻNIENIE: Biała Aleksandra i Kaczyńska Julita – ZS Rosochate Kościelne; Kudzinowski Mateusz- GOK Szepietowo; Kulesza Adam – OREW Perki Karpie; Lipski Seweryn- COKiS; Wrzosek Dominik- SP w Nurze; Wyszyński Arkadiusz- SP Wyszonki Kościelne
 
Kategoria klasy IV- VI SP
I MIEJSCE- Grosfeld Sebastian- ZS Jabłonka Kościelna
II MIEJSCE- Orzechowska Klaudia – SP nr 1 Wysokie Mazowieckie
III MIEJSCE- Araźny Marcin – ZS Czyżew
WYRÓŻNIENIE: Dołęgowska Amelia- SP nr 1 Wysokie Mazowieckie; Kowalewski Bartosz i Skorupski Dawid - GOK Szepietowo; Niemyjski Jakub- SP w Szepietowie; Tymińska Gabriela – SP Tymianki- Bucie
 
Kategoria gimnazjum, szkoła średnia, dorośli
I MIEJSCE - Zawistowska Władysława – GOK w Szepietowie
II MIEJSCE  - Biały Szymon- SOSW w Zuzeli
III MIEJSCE- Zgiet Maria Magdalena- ZSCKR w Rudce
WYRÓŻNIENIE: Brulińska Anna- GOK w Szepietowie; Jabłoński Wojciech, Kropiewnicki Marcin i Rząca Wioleta – OREW Perki Karpie; Marciniak Albert- ZSOiZ w Czyżewie
 
Sponsorami nagród w tegorocznym konkursie są: "DARY NATURY" w Korycinach, Nadleśnictwo Rudka oraz GOK w Czyżewie.
Organizatorami konkursu są: Nadleśnictwo Rudka oraz GOK w Czyżewie
Honorowy patronat: Nadleśnictwo Rudka oraz "Dary Natury" z Korycin 
 
Prace oceniała komisja w składzie: przewodnicząca- Bożena Lipińska- absolwentka LSP w Supraślu; członkowie- Katarzyna Kostro- absolewntka LSP w Supraślu, instruktor plastyki oraz Katarzyna Kazimierczuk- kierownik BPGCz.
Na konkurs dostarczono 321 prac z 40 instytucji oświaty i kultury powiatów woj. podlaskiego i woj. mazowieckiego: wysokomazowieckiego, bielskiego, ostrowskiego, siemiatyckiego, sokołowskiego,białostockiego, zambrowskiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X JUBILEUSZOWY Regionalny Konkurs Plastyczno- Ekologiczny 2014 pt.
„P o z d r o w i e n i a   z   l a s u”
1. Cele konkursu
Upowszechnienie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postaw ekologicznych poprzez uświadomienie możliwości powtórnego wykorzystania odpadów do celów artystycznych. Rozwój twórczości plastycznej wśród mieszkańców naszego regionu. Rozwój współpracy pomiędzy placówkami oświaty i kultury naszego regionu.
Uczestników konkursu zapraszamy do wykonania prac plastycznych ph. „Pozdrowienia z lasu”
Organizatorzy mają nadzieję, iż pro-ekologiczne działania plastyczne zachęcą uczestników konkursu do troski o otaczające środowisko poprzez zwracanie większej uwagi na selektywne postępowanie z odpadami gospodarstwa domowego.
 
2. Organizatorzy oraz sponsorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz Nadleśnictwo Rudka
 
3. Uczestnicy, zasady konkursu
- do udziału w konkursie zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych uczniów przedszkoli, „zerówek”, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz dorosłych (dokładne granice administracyjne zamieszkania uczestników nie zostały określone)
- kategorie konkursowe, w których oceniane będą prace plastyczne:
1- Kluby Przedszkolaka, przedszkola, zerówki
2- szkoła podstawowa kl. I- III
3 – szkoła podstawowa kl. IV-VI
4 – gimnazjum, szkoła średnia i dorośli
- każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę; prace zbiorowe nie będą oceniane
- każda praca powinna być opisana (imię, nazwisko, szkoła, klasa, adres zamieszkania, telefon kontaktowy ucznia; imię i nazwisko opiekunki lub opiekuna oraz telefon kontaktowy). Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem
format pracy: A3; technika: dowolne materiały plastyczne koniecznie z wykorzystaniem odpadów, które mogą być poddawane recyklingowi: folia, stare czasopisma, ścinki drewna, elementy metalu i plastiku, suszonych roślin, sznurek, itd. /UWAGA! najlepszy do przyklejania ciężkich elementów, plastiku, metali, itp. jest klej polimerowy/
- prace, z których w trakcie transportu odpadną użyte materiały: korki, piach, trociny, suszone rośliny, itp. lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu;
- zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora; prawa autorskie przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorarium
Wszelkie informacje pod nr tel. 86 275 52 69 lub mailowo ankazimierczuk@op.pl ; wt.- pt. 8.00- 16.00 - Anna Kazimierczuk - instruktor GOK-u
Prace proszę nadesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2013 r. (piątek) na adres: Gminny Ośrodek Kultury   18-220 Czyżew   ul. Mazowiecka 34
UWAGA! Lista laureatów zostanie opublikowana wyłącznie na stronie internetowej www.gokczyzew.pl w piątek 4 kwietnia /nie będziemy powiadamiać telefonicznie opiekunów i laureatów/, dlatego też prosimy o śledzenie na bieżąco informacji pojawiających się w internecie na stronie GOK-u w Czyżewie. Opiekunowie laureatów zobowiązują się do e-mailowego lub telefonicznego potwierdzenia uczestnictwa podopiecznych w rozstrzygnięciu konkursu do dnia 14.04 (poniedziałek) pod tel. 86-2755-269 lub na  adres e-mail   ankazimierczuk@op.pl
- komisja konkursowa przyzna nagrody najciekawszym pracom; komisja ma też głos decydujący w sprawach regulaminu konkursu.
- instytucje, którzy wezmą udział w konkursie otrzymają od organizatorów pamiątkowe podziękowania (będzie można odebrać po rozstrzygnięciu konkursu lub będą przesyłane pocztą); opiekunowie otrzymają podziękowania za przygotowanie podopiecznych do udziału w konkursie na podstawie pisemnej prośby dołączonej do przekazywanych GOK-owi prac konkursowych (będą do odebrania po rozstrzygnięciu konkursu lub zostaną przesłane pocztą)
- instytucje mogą odzyskać przekazane prace tylko w dniu rozstrzygnięcia konkursu (po zakończeniu imprezy)- ale wyłącznie te, które przy przesyłce dołączyły pisemna prośbę o oddanie prac.
 
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarzdzania znajduje si w Polityce prywatnoci.
Jeeli nie wyraasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmie ustawienia swojej przegldarki.
x