Panorama HD

Jubileusz Klubu zaszczycili obecnością: Anna Bogucka– Burmistrz Czyżewa, Katarzyna Kostro- Dyrektor czyżewskiego GOK-u oraz delegacje zaprzyjaźnionych Klubów Seniora z Kuczyna, Ciechanowca, Klukowa, Wysokiego Mazowieckiego i Szepietowa. Zaproszeni goście gratulowali seniorom z okazji dziesięciolecia działalności Klubu, życząc im zdrowia, dalszych sukcesów i wytrwałości w realizacji coraz bardziej ambitnych pomysłów. Z rąk Pani Burmistrz Seniorzy odebrali bon pieniężny na dowolny wyjazd krajoznawczy.

Na wstępie Przewodniczący Klubu Seniora, Stanisław Skowroński powitał szanownych gości. Następnie Zastępca Przewodniczącego Klubu Eleonora Pietras przypomniała genezę powstania Klubu, który zaczął działalność w 2006 roku z inicjatywy Pani Anny Boguckiej – ówczesnego Wójta Gminy Czyżew.

W ciągu dziesięciu lat odbywały się liczne spotkania integracyjne, warsztaty artystyczne, spotkania i wycieczkikrajoznawcze. Seniorzy uczestniczyli w przeglądach twórczości artystycznej, festiwalach, uroczystościach patriotycznych oraz gminnych i powiatowych imprezach prezentując swoje dokonania.

Klub realizował swoje działania dzięki życzliwości, wsparciu i pomocy Burmistrza Czyżewa, GOK-u w Czyżewie, OSP w Czyżewie oraz Banku Spółdzielczego w Czyżewie.

Anna Kazimierczuk- GOK w Czyżewie

fotohtmlgok

Do góry ↑