w Regionalnym Konkursie Teatralnym w Czyżewie:
- w 2006 roku: wyróżnienie
- w 2007 roku: III miejsce i wyróżnienie
- w 2008 roku: III miejsce i wyróżnienie
- w 2009 roku: nagroda za rozwiązania scenograficzne
Wyróżnienie w  Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym  z okazji 500-lecia Woj. Podlaskiego pn. „500 minut historii Podlasia oczyma dzieci”  w Drohiczynie (2013r.).
 
Udział w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci Młodzieży Szkolnej w Białymstoku, w Podlaskich Spotkaniach Teatrów Lalkowych w Białymstoku, Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”  w Łomży oraz konkursach plastycznych i literackich na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
 
Ponadto „Teatr Marzeń” uświetniał wydarzenia kulturalne organizowane przez GOK w Czyżewie, UM w Czyżewie, ZS w Czyżewie oraz USC w Czyżewie: Jubileusz Małżeństw, spotkania opłatkowe, „Czuwanie przy Grobie Pańskim”, konkursy plastyczne, konkursy recytatorskie, koncert pamięci Błogosławionego Jana Pawła II. Występował też gościnnie  Perkach Karpiach, Radziszewie Starym, Rosochatem Kościelnem. Od wielu lat współpracuje z kołem dramatycznym działającym pod opieką pani Iwony Sienickiej przy zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem.
We wrześniu 2003 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie powstaje koło teatralne. Jego opiekunką od samego początku jest Pani Ania Kazimierczuk. 7 kwietnia 2004 roku dzieci i młodzież oficjalnie nadały nazwę kołu teatralnemu „Teatr Marzeń” (nazwę wymyśliła Paulina Godlewska).
Do góry ↑